Huvudmeny

Civilekonomernas examensutställning


Tid: 2015-06-05, 16:00 — 17:00
Plats: Vardagsrummet, Sandgärdet
Evenemangstyp: Utställning

Målet är nära – examensutställningen markerar nu slutet på fyra års studier för de studenter som i år presenterar sina examensarbeten. Eftermiddagen inleds medpresentationer av examensarbeten inom inriktningarna management, marknadsföring ochredovisning. Därefter tar utställningen vid och du har chans att prata med studenterna ideras montrar.

Seminarierna pågår kl 13:00-16:00. 

Kontakt: Ingela Hellsten

Arrangör: Högskolan i Borås