Huvudmeny

Disputation: Marita Cronqvist


Tid: 2015-06-12, 13:00 — 15:00
Plats: C203
Evenemangstyp: Disputation

Marita Cronqvist, doktorand inom forskningsområdet pedagogiskt arbete disputerar med avhandlingen "Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst".

Opponent: Gunnel Colnerud
Handledare: Kenneth Orlenius