Huvudmeny

Vi flaggar idag


Tid: 2015-06-12 — 2015-06-13

Idag flaggar högskolan med anledning av två disputationer.

Sunil Kumar Ramamoorthy
Titel på avhandlingen: Properties and Performance of Regenerated Cellulose Thermoset BioComposites

Marita Cronqvist
Titel på avhandlingen: Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst