Huvudmeny

Pericles F2F Workshop


Tid: 2015-05-19, 09:00 — 14:30
Plats: M404
Evenemangstyp: Workshop

Är du intresserad av frågor om digitalt bevarande?

Välkommen på en workshop med forskare och medlemmar i PERICLES-projektet som kommer att presentera sin pågående forskning och öppna upp för en diskusion om hur vi ska bevara digital information till framtiden.

PERICLES (Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the Content Lifecycle taking account of Evolving Semantics) är ett fyraårigt EU-finansierat forskningsprojekt där Högskolan i Borås ingår. PERICLES ska anta utmaningen att försäkra att digitalt innehåll förblir tillgängligt i en omgivning som är föremål för innehållslig förändring. Detta innesluter inte bara teknologisk förändring utan även semantiska förändringar, akademiskt och/eller professionellt arbete eller själva samhället, som kan påverka attityder och intressen hos olika intressenter som interagerar med innehållet.

Workshopen hålls på engelska.
Det är gratis att delta men anmälan krävs:

Läs mer om workshopen och anmäl dig senast 15 maj. (länk till ifnromation på engelska)