Huvudmeny

Spikning av avhandling, Lina Palmér


Tid: 2015-05-13, 09:30 — 10:00
Plats: Biblioteket
Evenemangstyp: Spikning

Lina Palmér, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, spikar sin avhandling "Amning och existens: moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning", i biblioteket.

Arrangör: Biblioteket