Huvudmeny

Spikning av avhandling, Marita Cronqvist


Tid: 2015-05-22, 10:00 — 10:30
Plats: Biblioteket
Evenemangstyp: Spikning

Marita Cronqvist, doktorand inom forskningsområdet pedagogiskt arbete, spikar sin avhandling "Yrkesetik i lärarutbildning - en balanskonst", på entréplan i biblioteket.

Arrangör: Biblioteket