Huvudmeny

Spikning av avhandling, Sunil Kumar Ramamoorthy


Tid: 2015-05-11, 10:00 — 10:30
Plats: Biblioteket
Evenemangstyp: Spikning

Sunil Kumar Ramamoorthy, Swedish Center for Resource Recovery, spikar sin avhandling "Properties and Performance of Regenerated Cellulose Thermoset BioComposites", på entréplan i biblioteket.

Arrangör: Biblioteket