Huvudmeny

Tension Releasing Exercises (TRE)


Tid: 2015-05-05, 16:00 — 17:00
Plats: Dramasalen B412

Anställda vid A2 är välkomna att delta i TRE-övningar, (avstressande pass med vissa likheter till Yoga och Tai Chi). Dessa grupper erbjuds medarbetare vid A2 som en hälsostärkande och stressreducerande aktivitet.

Kom i bekväma träningskläder & medtag liggunderlag, typ yogamatta el filt.

Bindande anmälan till: Claes.Ekenstam@hb.se.

Fakta:
Tension Releasing Exercises, TRE, är en övningsserie som syftar till att lösa upp djupa kroppsliga spänningar som orsakas av ihållande stress eller trauma. TRE består av en serie fysiska positioner som intas i en bestämd ordning. De har likheter med yoga eller Tai Chi, men har även inspirerats av kroppsligt inriktad psykoterapi. (se längst ner eller i attachment för en utförligare beskrivning. Man kan även googla på "traumaprevention"). Många som praktiserar TRE-metoden menar att den dock är effektivare och ger snabbare resultat än exv. yoga. De sju olika övningarna är lätta att lära och kan sedan göras hemma (tar c:a 20-40 min, beroende på tid, behov & ambition).