Huvudmeny

Vi flaggar idag


Tid: — 21:00

Idag flaggar högskolan med anledning av Fatimat Bakares disputation.

Titel på avhandlingen: Bio-based composites prepared from lactic acid based thermoset resin and cellulose fiber reinforcement

Handledare: Prof. Mikael Skrifvars

Opponent: Prof. Minna Hakkarainen, KTH.