Huvudmeny

GEM: Tema lika villkor


Tid: 2015-03-04, 13:00 — 16:00
Plats: M401 Parlamentet

Att läsa och skriva på högskolenivå - en utmaning för studenter med läs- och skrivsvårigheter

Denna aktivitet arrangeras under en av de sju inplanerade onsdagseftermiddagarna under våren 2015.

Välkommen till en eftermiddag med tema lika villkor. Eftermiddagen vänder sig främst till undervisande personal, men alla är varmt välkomna att delta.

Studenter med läs- och skrivsvårigheter utgör en växande grupp på många svenska lärosäten. För universitetsläraren kan detta vara en utmaning i det dagliga arbetet. Under eftermiddagen kommer Åsa Wengelin, docent och lektor vid Göteborgs universitet, diskutera begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och visa på hur svårigheterna kan yttra sig, utifrån såväl skrivna texter som möten med studenter. Vid föredraget kommer även Emma Kjellén, dyslexipedagog, och Anita Lindahl, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, kort presentera sig och ge exempel på hur man vid Högskolan i Borås arbetar med att stödja studenter med läs- och skrivsvårigheter.

Om du har frågor kontakta Linda Borglund, samordnare för lika villkor, linda.borglund@hb.se.

Läs mer om GEM och anmäl dig.