Huvudmeny

GEM: Rapportrelease och Humboldtseminarium


Tid: 2015-03-18, 13:00 — 16:00
Plats: M401 (Parlamentet)

Rapportrelease och Humboldtseminarium

Datum: 18 mars
Tid: 13-16
Plats: M401 (Parlamentet)
Anmälan: Anmälan är stängd (16 mars)

Program

Kl. 13-14 Release av två nya rapporter i serien Vetenskap för profession:

"Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten" av Gustaf Nelhans och Pieta Eklund.

"The University of Borås as a sustainable university " av Jan Nolin och Björn Brorström.

Kort paus mellan programpunkterna

Kl. 14:00-16:00 Humboldtseminarium på temat "Akademiskt ansvar för kvalitet".

Första Humboldttillfället för våren är temat vårt ansvar för kvalitet i den egna
verksamheten.
Våra gäster är Marita Hilliges, professor och rektor vid Högskolan Dalarna samt Bengt Axelsson, brigadgeneral och vicerektor vid Försvarshögskolan. Moderator: Martin G. Erikson

Kontaktperson: Jenny Johannisson

Läs mer om alla vårens GEM.