Huvudmeny

Seminarium: Evidensens många ansikten


Tid: 2015-03-11, 13:30 — 16:00
Plats: E437 - OBS! NY LOKAL!
Evenemangstyp: Seminarium

Evidensbaserad medicin är ett koncept som lanserades inom vården i början av 90-talet. Ambitionen är att alla behandlingsåtgärder ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, på evidens. Konceptet har spridit sig som en löpeld över världen och fått fäste inom allt fler välfärdsområden och i olika yrkesgrupper: rehabilitering, vårdande, omsorg och socialtjänst och även inom skolan.

Att förverkliga visionen om en evidensbaserad praktik har visat sig vara mycket mer komplicerat än förväntat. Hur tillförlitliga är metoderna för att frambringa evidens? Hur kan resultat från vetenskapliga studier överföras till meningsfulla underlag för beslut i praktisk verksamhet? Kan evidens ersätta praktiskt omdöme?

Föreläsare: Morten Sager, lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Han bedriver forskning och undervisning kring hur evidens kan omsättas i praktiskt handlande inom olika områden samt är ansvarig för en unik masterutbildning om evidensbaserad praktik vid Göteborgs universitet.

Anmäl dig senast den 4 mars
Läs inbjudan och anmäl dig

Målgrupp: Personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola, samt lärare och forskare, som är engagerade i och berörda av att utveckla, undervisa och forska om, evidensbaserad praktik.

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd och Högskolan i Borås