Huvudmeny

Forskarlunch med Niklas Andersson


Tid: 2015-03-19, 12:00 — 12:55
Plats: E624

Lunchmacka och presentation av Niklas Anderssons avhandling "När vårdande och lärande sammanfaller – Patienters, studenters och handledares erfarenheter av mote på en utbildningsvårdavdelning inom psykiatrisk vård".

För mer information, kontakta Johan Norling, forskningskoordinator