Huvudmeny

Forskningsseminarium: forskningsmiljö


Tid: 2015-03-23, 14:30 — 16:00
Plats: D513
Evenemangstyp: Seminarium

Hur kan Bibliotekshögskolans forskningsdisciplin biblioteks- och informationsvetenskap beskrivas? Vilka styrkor och svagheter har vår forskningsmiljö? Hur garanterar vi högkvalitativa forskningsprogram? Vad har hänt sedan forskarutbildningen certifierades 2010? Vad är nästa steg?

Frågorna ställdes när forskarutbildningen utvärderades och har resulterat i en rapport skriven av Roger Blomgren, Maria Lindh, Jan Nolin och Åsa Söderlind. Under seminariet presenteras och diskuteras några av resultaten.

Seminariet hålls av Jan Nolin och Åsa Söderlind, på engelska.

Välkomna!

Arrangör: Bibliotekshögskolan