Huvudmeny

Information om magisterprogrammet i byggteknik


Tid: 2015-03-12, 12:00 — 13:00
Plats: Balder, sal D209
Evenemangstyp: Möte

Välkommen till lunchmöte med information om magisterprogrammet i byggteknik med inriktning hållbart samhällsbyggande.

Mötet vänder sig till dig som läser årskurs 3, byggingenjör, energiingenjör, affärsingenjör - byggteknik samt magistrar i hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås.
Vi äter en god macka och dryftar om möjligheterna att läsa vidare till magister med fokus på hållbart byggnade.
Anmälan: Studenter i berörda studentgrupper anmäler sig i Pingpong senast 11 mars, övriga intresserade kontakta Agnes Nagy, utbildningsansvarig för magisterprogrammet i byggteknik.

Arrangör: Byggkollegiet, Högskolan i Borås