Huvudmeny

Nyttiggörande av forskningen – Workshop


Tid: 2015-03-11, 13:00 — 16:30
Plats: A608
Evenemangstyp: Workshop

Du är som forskar vid A3 är varmt välkommen att delta i en workshop som syftar till att stärka rådgivningen kring forskningens nyttiggörande.

Vid denna workshop kommer du att få möjlighet att utifrån dina egna forskningsidéer och projekt lära dig mer om:

 • att identifiera ytterligare kanaler för spridningen av dina forskningsresultat utöver publicering i vetenskapliga publikationer
 • att identifiera fler användningsområden för din forskning
 • att få nya insikter om dig själv och dina forskningsambitioner
 • att identifiera relevanta kontaktnätverk och samarbetspartners
 • att utforska idéer för framtida forskning och samverkan
 • att formulera en handlingsplan för ditt fortsatta arbete

I takt med konkurrensen om forskningsmedel ökar så behöver också vi forskare bli bättre på att förstå och formulera våra idéer för att tydligt kunna kommunicera behovet och värdet av vår forskning. Denna workshop är en möjlighet för dig att utveckla såväl dina forskningsidéer och/eller pågående forskningsprojekt, som dina forskningsstrategier vilket i förlängningen skulle kunna ge dig en konkurrensfördel i din forskningsverksamhet och vid ansökan om forskningsanslag.

Ett mer detaljerat schema över innehållet i workshopen kommer inom kort. För att underlätta planeringen är vi tacksamma om du kunde anmäla ditt intresse så snart som möjligt om du planerar att delta. 

Anmäl ditt intresse till Nasrine Olson 

Välkommen! 

Research Utility Workshop

This activity is organized in line with HB’s aspirations to improve Research Utility.

You are warmly invited to a workshop that based on your own research idea and projects will help you learn more about:

 • extending the dissemination of your research beyond scholarly publications
 • identifying additional utilities of your research
 • gaining new insights about yourself and your research ambitions
 • identifying and establishing relevant networks of contacts
 • exploring ideas for future research and/or new collaborations
 • forming an action plan for your continued work

As the academic pursuits become more and more competitive, we as researchers are faced with increased demands to better understand and formulate our ideas and to clearly communicate the value of our research. This workshop will provide you an opportunity to form a better understanding of your own thoughts, and to develop your research strategies; something that could give you a competitive edge in your research pursuits and fund applications.

More details and the schedule will be distributed closer to the time, but for now please book the date.

To facilitate planning, please register your interest by emailing Nasrine Olson.