Huvudmeny

Temadag: Mäns våld mot kvinnor


Tid: 2015-03-25, 09:00 — 15:00
Plats: Lokal: Venus, Pulsen konferens, Borås.

TEMADAG
Mäns våld mot kvinnor med fokus på barn och familj

Temadagen belyser vad det nya regelverket kring våld i nära relationer innebär och lyfter exempel på samverkan över huvudmannagränser.

Välkommen till ett samarrangemang mellan FoU SjuhäradVälfärd, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Målgrupp: Politiker och ledande tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och folkhälsa i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt sjukvårdsområde Södra Älvborg. Nyckelpersoner i samverkansorganisationerna, kvinnojourer, Rädda barnen och Brottsofferjouren.

Program (pdf).

Anmäl dig senast den 18 marswww.fous.se/vald

Upplysningar: Lina Lundborg, samordnare FoU Sjuhärad Välfärd, tel: 0701-89 36 12, e-post: lina.lundborg@hb.se

Arrangör: FoU Välfärd Sjuhärad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.