Huvudmeny

Vi flaggar idag


Tid: 2015-03-23 — 2015-03-24
Evenemangstyp: Disputation

Högskolan flaggar idag med anledning av Maria Åkerfeldts disputation.

Titel på avhandlingen: Electrically conductive textile coatings with PEDOT:PSS
Huvudhandledare: Pernilla Walkenström
Opponent: Prof. Anne Schwarz, Hochschule Niederrhein