Huvudmeny

Effektivisering och patientens värdighet


Tid: 2015-11-12, 12:00 — 13:00
Plats: E310
Evenemangstyp: Föreställning

Effektivisering och patientens värdighet - går det ihop?

Kom och lyssna på en inspirerande lunchföreläsning med akademins gästprofessor, Kate Galvin från Uniersity of Hull. Kate kommer att föreläsa om temat patientdignitet i ett samhällsklimat som ställer allt hårdare krav på effektivisering. Hur kan vi bevara patienters värdighet och dignitet i den kliniska vardagen? Vad kan du tänka på och göra som blivande sjuksköterska?

Föreläsningen är öppen för samtliga studenter, vi bjuder på lunchmackor och du glöm inte att anmäla ditt deltagande!

Till anmälan