Huvudmeny

Humboldtseminarium om akademiskt ansvar


Tid: 2015-11-04, 14:00 — 16:00
Plats: M404
Evenemangstyp: Seminarium

Vad innebär ansvaret att examinera studenter?

Vi förväntas examinera lärandemål men är det vad vi gör och är det vad vi borde göra? Vilka dilemman finns i det personliga ansvaret att examinera studenter?

Talarna denna gång är medarbetare vid Högskolan i Borås: Lars Hallnäs, professor i interaktionsdesign, och Martin G. Erikson, docent i psykologi och ordförande i FoU-nämnden. Introduktion av prorektor Martin Hellström.

Läs mer och amnmäl dig senast 2 november.

 


 

Under 2015 pågår den fjärde omgången Humboldtseminarier, som är högskoleövergripande seminarier med ett brett anslag kring bildningsfrågor.

Den pågående serien löper över två år och startade våren 2015. Temat är akademiskt ansvar. Till sammanlagt åtta seminarier har talare med olika bakgrund bjudits in för att belysa olika aspekter av akademiskt ansvar.