Huvudmeny

Personalinformation/dialog A3


Tid: 2015-11-09, 14:30 — 15:30
Plats: Sparbankssalen
Evenemangstyp: Möte

Alla medarbetare knutna till A3 är välkomna på personalmöte med rektor, Björn Brorström, den 9 november kl. 14:30-15:30 i Sparbankssalen. Han kommer bland annat att informera om högskolans verksamhet och strategiska satsningar 2016, kärnvärden och värdegrundsarbetet.

Varmt välkomna!

Ann-Sofie Axelsson