Huvudmeny

Seminarium: Utvärdering inom äldreomsorgen


Tid: 2015-11-24, 13:30 — 16:00
Plats: E516, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

I en studie kring utvärderingars användning och nyttiggörande inom äldreomsorgen har flera kommuner av samma storlek studerats. Studien leds av forskare från Göteborgs och Umeås universitet.

Föreläsare: Lena Lindgren, docent, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, som skrivit flera uppmärksammande böcker om utvärdering. Bl.a. Nya utvärderingsmonstret. Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn.

Målgrupp: Personal med lednings-, kvalitets- och utvecklingsansvar inom äldreomsorgen, förtroendevalda inom socialtjänst/vård och omsorg samt personer från intresseorganisationer inom äldreområdet.

Läs mer i inbjudan.

Anmäl dig här.

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd