Huvudmeny

Workshop om HU-nominering


Tid: 2015-11-11, 13:00 — 15:00
Plats: H401
Evenemangstyp: Workshop

Den 11 november kl. 13:00–15:00 arrangerar vi en workshop som är till för att de inom A3 som arbetar för att kunna HU-nominera sina kurser under vt -16 ska få inspiration och stöd.

Birgitta Påhlsson, HU-samordnare vid högskolan, kommer att inleda med vad som krävs för att kurser ska kunna bli HU-diplomerade. Sedan fortsätter Cecilia Sönströd, utbildningssamordnare vid A3, med att redovisa hur kursplaner skrivs enligt de nya reglerna, och ger då exempel från en HU-diplomerad kurs. Därefter redogör Katarina Michnik och Catarina Eriksson från BoI för hur HU-målen ska examineras i de kurser som de alldeles nyligen fick HU-diplomerade. Dessutom ger de några tips om vad som kan vara viktigt att tänka på i planeringsarbetet.

Var och ett av dessa inledande inslag beräknas ta tio minuter. Resten av workshopstiden ägnas åt konkret arbete utifrån de kursutformningsförslag du och de andra deltagarna i workshopen har med er.

Vi håller till i H 401, och vi slutar några minuter innan tre för att de som så önskar ska kunna vara med på GEM om värdegrund som börjar kl. 15:00.

Mycket välkommen!

Anne-Sofie Mårtensson, HU/LV-samordnare vid A3                                
Cecilia Sönströd, Utbildningssamordnare vid A3