Huvudmeny

Disputation: Maryam Mohseni Kabir


Tid: 2015-10-09, 10:00 — 12:00
Plats: D207
Evenemangstyp: Disputation

Maryam Mohseni Kabir försvarar sin avhandling "Bioprocessing of recalcitrant substrates for biogas production".

Huvudhandledare: Bitr. professor Ilona Sárvári Horváth
Opponent: Professor Sven G. Sommer, Syddansk Universtitet