Huvudmeny

Från vetenskapsdiplomati till informationskrig


Tid: 2015-10-14, 14:00 — 15:30
Plats: M404
Evenemangstyp: Föreläsning

Från vetenskapsdiplomati till informationskrig -

Så försöker regeringar påverka tänkandet och värderingar i andra länder

 

Anmälan senast 12 oktober

Sten Dellby går i pension efter 35 år vid Högskolan i Borås. Sten vill avsluta sitt arbete på HB med att ge en presentation av ett aktuellt ämne, som knyter an till hans yrkeserfarenhet som informationschef.

Genom kriget i Ukraina och det Islamiska kalifatets uppkomst har förmågan att utkämpa informationskrig blivit högaktuell. Men regeringar vill helst med mer fredliga medel påverka den allmänna opinionen i andra länder. Detta gäller även Sveriges regering, som låter Högskolan i Borås spela en mer betydande roll än vad som kanske är känt.  

I sin presentation vill Sten visa hur det kalla krigets propaganda har ersätts med sofistikerade metoder för att bygga förtroende och anseende. Han kommer att ge en översiktlig bild av hur arbetet med sk Public Diplomacy går till; hur forskning och kultur används för att sprida en attraktiv bild av det egna landet. Men också hur värderingar utnyttjas för att mer indirekt påverka tänkandet i andra länder.

Välkommen!