Huvudmeny

Seminarieserie: Implementeringens utmaningar


Tid: 2015-10-12, 13:30 — 16:30
Plats: Sparbankssalen, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

Implementeringens utmaningar - inom hälso- och sjukvård och kommuner

Första delen i en seminarieserie om tre delar kring implementering.

Startseminariet ger en kort bakgrund till dagens implementeringsforskning. En översiktlig genomgång görs av viktiga begrepp och teoribildning av relevans för att förstå och förklara implementeringens utfall. Vilka hinder och underlättande faktorer finns? Hur kan implementeringsprocesser stödjas?

Seminariet ger också praktiska exempel på implementeringsprojekt.

Föreläsare:
Per Nilsen,
professor och
Siw Carlfjord,
med. dr., Linköpings universitet

Målgrupp: Chefer på olika nivåer, utvecklare, kvalitetsansvariga inom hälso- och sjukvård och kommunala verksamheter.

Läs mer i inbjudan.

Anmäl dig här.

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd