Huvudmeny

Seminarium: Inkontinens hos äldre


Tid: 2015-10-01, 13:30 — 16:30
Plats: E310, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

Inkontinens hos äldre - en del av det normala åldrandet?

Urininkontinens innebär omfattande problematik på särskilt boende för äldre.
Seminariet belyser förekomst, hantering och attityder till problematiken
samt exempel på hur ett personcentrerat arbetssätt kan bidra till förändring.

Föreläsare
Lise-Lotte Jonasson,
universitetslektor, Högskolan i Borås
Elvy Johansson,
distriktssköterska, Ulricehamns kommun
Helle Wijk,
universitetslektor/docent, Göteborgs universitet/GPCC
Annelie Nilsson,
fysioterapeut, Bollebygd kommun

Målgrupp: Verksamhets- och enhetschefer, utvecklare från äldreomsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, berörd personal från primärvård och sjukhus. Förskrivare och
kvalitetsansvariga. Studenter.

Läs mer i inbjudan.

Anmäl dig här.

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd