Huvudmeny

Slutseminarium: Abas Mohsenzadeh


Tid: 2015-09-15, 13:00 — 15:00
Plats: D307
Evenemangstyp: Seminarium

 Abas Mohsenzadeh har slutseminarium i ämnet: "Computational studies of nickel catalysed reactions relevant for hydrocarbon gasification"

  

Arrangör: Högskolan i Borås