Huvudmeny

Seminarium: Integration i Hela skolan


Tid: 2015-09-23, 13:30 — 16:00
Plats: Lokal D209, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

Två socionomer med behandlingskompetens arbetade aktivt med integrationsarbete i en mångkulturell skolmiljö i Hela skolan-projektet på Byttorpskolan i Borås. Projektet har utvärderats av forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd och vid seminariet presenteras de viktigaste lärdomarna samt teoretiska perspektiv på integration.

Föreläsare
Ylva Svensson, forskare Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet
Göran Jutengren,
lektor, FoU Sjuhärad (FoUS)/Högskolan i Borås
Eva Medin,
forskningsassistent, FoUS
Carina Häll,
socionom/projektledare, Borås Stad

Målgrupp: Skolledning, skolpersonal, elevhälsa. Lärarstudenter och lärare. Socionomer, enhets-, avdelnings- och socialchefer inom socialtjänst. Politiker inom utbildnings- och socialnämnder, etc.

Läs mer i inbjudan.

Anmäl dig här.

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd