Huvudmeny

GEM: Högskolans verksamhetsplan 2017-2019


Tid: 2016-04-12, 13:00 — 16:00
Plats: M404, Sandgärdet

Genomgången av kvalitetsutvärderingssystemet skjuts på till ett senare tillfälle. Istället kommer arbetet med högskolans verksamhetsplan för 2017-2019 att tas upp.

Mot bakgrund av omvärldsförutsättningar, uppdrag och högskolans visioner och mål presenteras av ledningen framtagna och föreslagna fokusområden för den kommande planperioden till grund för en gemensam diskussion kring kommande prioriteringar och satsningar. Inledare är Björn Brorström.

Läs mer och anmäl dig senast 8 april.


GEM står för Gränsöverskridande eftermiddagsmöte och är ett tillfälle då rektor Björn Brorström bjuder in till en högskolegemensam eftermiddag med information, föreläsning och fika.