Huvudmeny

Seminarium: God evidensbas för socialtjänsten


Tid: 2016-04-26, 13:30 — 16:00
Plats: Högskolan i Borås, lokal D211
Evenemangstyp: Seminarium

Möjligheter och hinder för evidensbaserad praktik – från individ till organisation

 
Vad kan vara till hinder när socialtjänsten ska vara mer evidensbaserad? Vilka möjligheter finns för individ och organisation med ett evidensbaserat arbetssätt?

Med fokus på goda exempel inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet bjuder FoU Sjuhärad Välfärd in till seminarium tillsammans med HafV, Funktionshinderforskning i Väst.

Föreläsare:
Carina Abrahamson Löfström, organisationsforskare vid FoU i Väst/GR och lektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Catherine Larsson,
utvecklingsledare vid Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Per-Åke Karlsson, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd

Läs mer i inbjudan.

Anmäl dig här.

Målgrupp: Politiker, chefer och utvecklare samt övriga intresserade.

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd och HafV, Funktionshinderforskning i Väst