Huvudmeny

Utveckling av bedömarkompetens


Tid: 2016-04-19, 13:00 — 16:00
Plats: Lokal meddelas senare
Evenemangstyp: Seminarium

Detta seminarium behandlar frågor om bedömarkompetens (”assessment literacy”) och hur lärare kollegialt kan utveckla sådan kompetens genom olika former av sambedömning. Under seminariet kommer du att genomföra en uppgift som går ut på att kritiskt granska en examinationsuppgift som används för summativ bedömning i någon av de kurser som du undervisar i. Uppgiften kommer att genomföras i mindre grupper tillsammans med några andra seminariedeltagare.

Material: Ta med en examinationsuppgift som används inom ramen för någon av de kurser som du undervisar. Om du inte undervisar går det givetvis lika bra att utgå från en uppgift som en kollega kan bistå med. Välj en examinationsuppgift som primärt används för summativ bedömning och som bildar underlag för betygsättning av studenternas kunskaper. Tryck även upp tre kopior av examinationsuppgiften, samt eventuellt tillhörande instruktioner, bedömningsstöd och betygskriterier, som övriga seminariedeltagare kan ta del av. 

Anmälan: Sker via e-post till magnus.levinsson@hb.se


Under vårterminen 2016 arrangerar Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) en seminarieserie kring tematiken examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla lärare på Högskolan i Borås som är intresserade av dessa frågor och som vill utveckla sin bedömarkompetens. Seminarieserien är uppdelad på tre tillfällen i april och maj.