Huvudmeny

Handelslabbet - Dr Christine Lundberg


Tid: 2016-08-23, 13:00 — 15:00
Evenemangstyp: Besök

Dr Christine Lundberg från University of Surrey, ny gästforskare vid SIIR,  besöker Handelslabbet. 

Läs mee om Christine.