Huvudmeny

Active Learning Classroom, minikurs


Tid: 2016-12-02, 10:00 — 16:00
Plats: Göteborgs universitet
Evenemangstyp: Internutbildning

På Högskolan i Borås pågår ett arbete med att bygga upp en lokal för aktivt lärande (Active Learning Classroom, ALC). Rummet som är föremål för projekt ”Loftet” är idag en datasal för studenter och redan till våren hoppas vi att rummet ska ha förvandlats till ett rum för aktivt lärande.
För att möta det intresse som finns vid HB:s olika akademier för användning av ALC-rum har Sektionen för Pedagogisk Utbildning och Forskning (PUF) i sammarbete med Göteborgs universitet (GU) anordnat en minikurs i två tillfällen. Minikursen genomförs i en lärosal vid GU, utformad enligt ALC-konceptet med runda bord för samarbete, skrivtavlor och bildskärmar, m.m. till varje bord för att främja studentcentrerad undervisning. Deltagarna kommer under kursen få prova på att använda salen både i rollen som deltagare och/eller lärare i ett antal övningar.
Minikursen består av två tillfällen, den 2 och den 16 december 2016, kl. 10:00-16:00 och är kostnadsfri.

Vid det andra tillfället ska en deltagare i varje grupp och med gruppens hjälp ta på sig lärarrollen och inför detta tillfälle förbereda ett eget pass i lärosalen.
För att de som vill delta i minikursen ska rymmas i ALC salen, vid GU är antalet deltagare begränsat till 35 personer. De 35 först anmälda till minikursen kommer därför att beredas plats.
Undervisande lärare kommer att vara Tomas Grysell

Anmälan görs till Ramón Garrote (Ramon.Garrote@hb.se)