Huvudmeny

Forskarlunch vid A2 – INSTÄLLD


Tid: 2016-12-14, 12:00 — 13:00
Plats: E624
Evenemangstyp: Seminarium

Forskarlunchen om reflektionsseminarier är inställd.

Reflektionsseminarier som didaktiskt stöd för studenternas lärande har implementerats i flera av sjuksköterskeprogrammets kurser. Nu presenterar Elisabeth Lindberg, universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, resultat från fyra studier där studenter och lärares upplevelse av reflektionsseminarierna är i fokus.

I korthet visar studierna att reflektionsseminarier är ett bra stöd för lärandet och att integreringen av teori och praxis underlättas. Studenterna blir också genom reflektionsseminarierna synliga för varandra. Rollen som reflektionsledare är utmanande och tar kraft. Utmaningen finns i att nå ett djup i reflektionen och att tillåta studenternas levda erfarenhet att få utrymme, samtidigt som fokus på kursplanens mål inte får förloras. Kollegialt stöd och reflektion i lärargruppen har betydelse för möjligheten att utvecklas som reflektionsledare.

Lunchwrap ingår, välkommen!