Huvudmeny

Behov och önskemål av FoU-insatser


Tid: 2016-12-02, 08:00 — 12:00
Plats: Högskolan i Borås, lokal bokas senare
Evenemangstyp: Seminarium

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) bjuder in styrgruppens ledamöter och ägarparternas ledningsgrupper till ett halvdagsseminarium. Syftet är att diskutera och prioritera framtida behov och önskemål av FoU-insatser och vad de ska omfatta.

Utgångspunkten för seminariet är det som framkommer under höstens samtal mellan företrädare för FoUS och ägarpartskommuner samt för Högskolan i Borås. En sammanställning av innehållet i dessa samtal presenteras även vid styrgruppsmötet i oktober.

Syftet med seminariet är att utifrån sammanställningen gemensamt utröna vilka arbetsformer och vilka frågor som det nya, kommunalt inriktade FoUS ska arbeta med i framtiden.

Mer information kommer att mejlas till inbjudna längre fram.