Huvudmeny

Release av rapport nr 38 Vetenskap för profession


Tid: 2016-12-08, 09:30 — 10:30
Plats: Pressrummet A700

Välkommen till release av rapport nr 38 i högskolans rapportserie Vetenskap för profession. Rapporten heter "Vägen till samarbete. Innovationsplattform Norrby och Textile Fashion Center". Författare är universitetslektor Karin Dessne.

Samarbete mellan organisationer som kan främja forskning och utveckling sker ofta i regional kontext mellan akademi, näringsliv och myndigheter. Två sådana regionala samarbeten för Borås återfinns som fallstudier i rapporten: Innovationsplattform Norrby och Textile Fashion Center.

Rapporten presenterar en kvalitativ studie som undersöker hur relationer i ett samarbete mellan organisationer kan se ut och på vilka sätt organisationer kan skapa förutsättningar för att bygga samarbete utifrån ett socialt lärandeperspektiv. Studien har genomförts inom ramen för Collaboration Arenas, CARENA, ett större forskningsprojekt finansierat av Vinnova.