Huvudmeny

Bibliotekshögskolans forskningsseminarier


Tid: 2016-02-08, 14:30 — 16:00
Plats: D519
Evenemangstyp: Seminarium

Ulrika Centerwall, doktorand inom biblioteks- och informationsvetenskap håller i seminariet under rubriken "Performing the school librarian: using Butler and performativity on school librarian practices and identities".

Mer information finns här (på engelska).