Huvudmeny

Bibliotekshögskolans forskningsseminarier


Tid: 2016-02-22, 14:30 — 16:00
Plats: D519
Evenemangstyp: Seminarium

Louise Limberg, senior professor vid Bibliotekshögskolan, om ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i dåtid, nutid och framtid i Sverige. 

Seminariet går under rubriken “Building a discipline at the intersection between academia and professional practice" och hålls på engelska.