Huvudmeny

Bokrelease av Rapport 34 Vetenskap för profession


Tid: 2016-02-15, 15:00 — 15:30
Plats: Personalrummet A5

"Inkluderande medborgarskap - perspektiv på social hållbar samhällsutveckling" av Kennert Orlenius. Övriga författare är Fredrik Hjelm, Britt-Inger Lindqvist, Katarina Michnik och Erik Ljungar.