Huvudmeny

GEM


Tid: 2016-02-03, 13:00 — 16:00
Plats: M401 (Parlamentet)

Vårterminens första GEM har fokus på högskolans hållbarhetsarbete - och det bjuds på både uppföljning och framåtblick. Rektor inleder med en summering av genomförda aktiviteter och vad vi har att förhålla oss till i det fortsatta arbetet framåt. Dessutom presenteras resultat från genomförda undersökningar om bl.a. chefers och medarbetares uppfattningar om högskolans hållbarhetsarbete. Efter fikat bjuds deltagarna in till en diskussion inför det fortsatta hållbarhetsarbetet och processen med att fastställa nya mål inom hållbarhetsområdet.

Se fullständigt program och anmäl dig.


GEM står för Gränsöverskridande eftermiddagsmöte och är ett tillfälle då rektor Björn Brorström bjuder in till en högskolegemensam eftermiddag med information, föreläsning och fika.