Huvudmeny

INSTÄLLT: Vårdforskningens dag


Tid: 2016-02-26, 09:30 — 14:30
Plats: INSTÄLLT

Högskolan i Borås bedriver forskning som visar på lösningar som förändrar samhället till det bättre. Under vårdforskningens dag vill vi berätta för beslutsfattare om vår forskning inom området Människan i vården.

Inom området Människan i vården fokuserar vi inte bara på patienten eller den som ger vård. Vi sätter också fokus på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande samt på den ledning och organisering som sker inom vården.

Under vårdforskningens dag kommer inbjudna beslutsfattare att ta del av information om den forskning som sker på området, men bjuds också in till diskussion och frågeställningar som kan vara till nytta för våra forskare i framtida forskning.

OBS! Dagen flyttas fram till senare tillfälle.

Arrangör: Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås