Huvudmeny

Workshop: Biokompositer för bilindustrin


Tid: 2016-02-03, 09:00 — 17:00
Plats: Vestindien A och B, Textile Fashion Center
Evenemangstyp: Workshop

Nya möjligheter att använda biomaterial och textila material baserade på naturfibrer inom bilindustrin att kommer att presenteras och diskuteras. Bland annat så kommer en konceptbil, Biofore, att visas och presenteras. Evenemanget riktar sig till representanter för bilindustrin, bilindustrins leverantörer, universitet och institut samt företag och aktörer med intresse för nya biobaserade material.

Workshopen "Biomaterial och naturfibrer - nya material för bilindustrin" ordnas tillsammans med LIGHTer som är en nationell branschöverskridande lättviktsarena med syfte att skapa konkurrenskraft åt svensk industri.

Frågor kan besvaras av Mikael Skrifvars, professor.