Huvudmeny

Slutseminarium David Gunnarsson Lorentzen


Tid: 2016-01-18, 13:00 — 15:00
Plats: D519
Evenemangstyp: Seminarium

Välkommen att lyssna till David Gunnarsson Lorentzen, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, som håller slutseminarium.

Avhandlingens preliminära titel är "Following tweets around: Developing methods for understanding the Swedish political Twitterverse". Syftet är att kritiskt diskutera metoder för att samla in, analysera och visualisera kommunikation på Twitter baserat på tre studier av politiska diskussioner. Avhandlingen handlar dels om metodutveckling i syfte att utvinna data från Twitter och analysera konversationer i mediet, och dels om vad det är som vi finner i dessa konversationer.

Varmt välkommen!