Huvudmeny

Temadag: Övervikt och fetma hos barn, tillfälle 2


Tid: 2016-01-27, 08:30 — 16:00
Plats: Elin Odenkrantzsalen, Södra Älvsborgs sjukhus

Ökade satsningar kring barn och unga med övervikt och fetma är efterfrågade. Västra Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad har därför tillsammans med FoU Sjuhärad Välfärd tagit initiativ till två fortbildningsdagar inom området, med fokus på forskning och prevention.

Första fortbildningsdagen ges vid två tillfällen, 26 och 27 januari. Innehållet är detsamma vid båda tillfällena. Fortbildningsdagarna vänder sig till yrkesverksamma och politiker.

Målgrupp:
Företrädare för vårdcentraler, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, folktandvård, barnhälsovård, socialtjänst, elevhälsa, folkhälsosamordnare, familjecentraler, kostchefer och politiker.

Programpunkter

  • Folkhälsoarbete i Västra Götalandsregionen
  • Hur ser situationen ut för barn och unga idag?
  • Ny forskning kring fetma
  • Förebyggande insatser mot fetma hos barn och unga
  • Fetmaförebyggande arbete på BVC
  • Att främja fysisk aktivitet hos barn och unga
  • Kulturell kompetens och normkritiskt förhållningssätt
  • Möjligheter och hinder på obesitasteam i Sjuhärad
  • Sammanfattning av dagen – hur går vi vidare?

Läs mer i inbjudan och program.

Reviderat program 160120.

Anmäl dig här.

Andra fortbildningsdagen äger rum 18 maj, med fokus på samverkan och metoder.

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd