Huvudmeny

Handelslabbet - Fokusgrupper


Tid: 2016-06-01, 17:00 — 19:00

Fokusgruppsintervjuer i en studie om konsumenters attityder, beteenden och upplevelser när det gäller kylda produkters synlighet och tillgänglighet när man handlar i livsmedelsbutiker.