Huvudmeny

Release av Vetenskap för profession nr 36


Tid: 2016-06-21, 15:00 — 16:15
Plats: Högskolans pressrum, A700

Releaseparty

Nu släpps rapport nr 36 i serien Vetenskap för profession. Rapporten "Ledarskap för livskraftiga organisationer" är skriven av Margareta Oudhuis och Päivi Riestola tillsammans med fem medförfattare.

Om rapporten

Sverige har sedan lång tid tillbaka varit världsledande när det gäller ett inkluderande ledarskap med en medarbetarorienterad styrning. Utvecklingen sedan 1990-talet har dock medfört att nya ägarformer och en mångfald skilda lednings- och styrningsprinciper har tillkommit som ställer nya krav på ledarskapet, vilket inneburit en rad utmaningar för chefer som utövar ett inkluderande ledarskap. Rapporten grundar sig i en forskningscirkel som rör frågan om svenskt management med ett inkluderande ledarskap fortsatt är relevant i dagens globala värld.

I forskningscirkeln har ingått två arbetslivsforskare och fem chefer och ledare i ideell och privat sektor. Gemensamt för alla deltagare är en tro på ett inkluderande ledarskap som ett
sätt att leda för att bibehålla och utveckla livskraft i organisationer. Resultatet visar att ett inkluderande ledarskap fortsatt är relevant och har framtiden för sig. Närhet och tillit mellan
chef och medarbetare visar sig vara nödvändigt för att kunna utveckla och upprätthålla organisatorisk resiliens eller långsiktig livskraft.