Huvudmeny

Vi flaggar idag


Tid: 2016-06-03, 07:30 — 18:00
Plats: Högskolan i Borås

Högskolan flaggar i dag med anledning av examenshögtid.

Högskoleingenjörerna och teknikerstudenterna inleder med en posterutställning av sina examensarbeten kl. 15:00, följt av examenshögtiden kl. 15:30 i Folkan. Posterutställningen och högtiden är öppna för allmänheten.

Studenterna på OPUS (organisations- och personalutveckling) firar examenshögtid tillsammans med inbjudna gäster.

Sjuksköterskorna firar examenhögtid i Gustav Adolfs kyrka tillsammans med inbjudna gäster.

Förskollärar- och lärarstudenterna firar examenshögtid i Gustav Adolfs kyrka med inbjudna gäster.