Huvudmeny

Att leva med mätsystem


Tid: 2016-05-16, 10:00 — 12:00
Plats: Högskolan i Borås, C728
Evenemangstyp: Workshop

Att leva med mätsystem: bibliometri och forskningsutvärdering i samtidens akademi

Målet med den här workshopen är att erbjuda ett forum för att diskutera relevanta frågor som rör bibliometri, vetenskaplig kommunikation och forskningsutvärdering. Den riktar sig till lärare, forskare och bibliotekarier verksamma vid och utanför Högskolan i Borås. Workshopen inleds med tre korta presentationer av aktuella forskningsprojekt av Alex Rushforth (CWTS, Leidens Universitet), Fredrik Åström (Lunds universitet) och Gustaf Nelhans (Högskolan i Borås).

Utvärderingsmetoder och kunskapsproduktion, sätt att mäta forskningens bredare effekter, de professionellas roll i bibliometrisk utvärdering och klassifikation som en förutsättning för mätning är några av de teman som kommer att tas upp. Baserat på dessa presentationer kommer vi att ha en öppen diskussion om mätsystemens och utvärderingens roll inom akademin.

Målgrupp: Alla som är intresserade av bibliometri, vetenskaplig kommunikation, användning av mätsystem och forskningsutvärdering.

OBS! Workshopen hålls på engelska.

Om du är intresserad av att delta, var god kontakta bjorn.hammarfelt@hb.se. Det kommer att erbjudas lunch i samband med workshopen (utan kostnad) – så ange eventuella behov av specialkost när du anmäler dig. Sista anmälningsdag är 6 maj.