Huvudmeny

Examination via muntliga seminarier


Tid: 2016-05-24, 13:00 — 16:00
Plats: Lokal meddelas senare
Evenemangstyp: Seminarium

Många av oss som arbetar i högre utbildning vittnar om det svåra i att få examinerande litteraturseminarier att bli givande och valida. Seminarietillfället behandlar detta fenomen. Först presenteras en konkret och delvis visuellt orienterad examinationsform som har visat sig fungera bra i praktiken. I ett workshop-arrangemang behandlar vi sedan enskilt och tillsammans hur detta exempel kan utvecklas och förfinas oavsett vilken akademisk disciplin vi hör hemma i.

 Material: Ta med material (instruktioner, uppgiftsbeskrivningar, betygskriterier etc.) från ett muntligt seminarium som du själv nyss har genomfört.

Anmälan: Sker via e-post till anita.norlund@hb.se


Under vårterminen 2016 arrangerar Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) en seminarieserie kring tematiken examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla lärare på Högskolan i Borås som är intresserade av dessa frågor och som vill utveckla sin bedömarkompetens. Seminarieserien är uppdelad på tre tillfällen i april och maj.